Pracownicy Zakładu Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Helena Rotsztejn

e-mail:  helena.rotsztejn@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 93

 

dr n. tech., kosm. Mirella Batory
asystent
e-mail: mirella.batory@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 96
42 272 55 72

 

dr n. med. Anna Erkiert – Polguj
asystent
e-mail: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 96
42 272 55 72

 

dr n. farm,  kosm. Anna Kołodziejczak
asystent
e-mail: anna.kolodziejczak@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 96
42 272 55 72

 

mgr kosm. Barbara Algiert-Zielińska
wykładowca
e-mail: barbara.algiert@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 96
42 272 55 72

 

Anna Danych
samodzielny referent
e-mail: anna.danych@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 99

 

Doktoranci
mgr Kamila Zduńska-Pęciak
mgr Sylwia Jarząbek

 

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015