Działalność naukowa Zakładu Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą związaną z wpływem różnego typu zabiegów na stan skóry. Dysponujemy sprzętem do instrumentalnej oceny stanu skóry Multi Probe Adapter, wideodermatoskopem oraz systemem fotograficznym do analizy efektów pozabiegowych.

Wynikiem tej pracy są publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych oraz udział w konferencjach, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015