Wyposażenie Pracowni Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych

Pracownia laboratoryjna w Zakładzie Chemii Surowców Kosmetycznych wyposażona jest w :

 • Mikser recepturowy Unguator
 • Łaźnie wodne
 • Mikroskopy optyczne
 • Wirówki laboratoryjne
 • Suszarkę do suszenia szkła laboratoryjnego
 • Destylarkę
 • Myjkę ultradźwiękową
 • Wagi analityczne
 • Wyparki rotacyjne
 • Spektrofotometr UV-Vis
 • Lampę UV
 • Aparat do pomiaru temperatury topnienia
 • Nowoczesne chłodnice zwrotne oraz łaźnie olejowe
 • Linię próżniową

Każde pomieszczenie wyposażone jest w dygestoria.

 

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015