Pracownicy Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych

Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz
e-mail: elzbieta.budzisz@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 95

 

dr hab. n.farm. Urszula Kalinowska-Lis
email:
urszula.kalinowska-lis[at]umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 75

 

Adiunkt: dr n. chem. Paulina Mucha
email: paulina.mucha@umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 98

 

Asystent: mgr Ewelina Namiecińska
email: ewelina.namiecinska[at]umed.lodz.pl
tel: 42 272 55 73

Doktoranci:
mgr Kinga Kasperkiewicz
mgr Agata Markiewicz-Tomczyk
mgr Angelika Adamus-Grabicka
email: angelika.adamus@umed.lodz.pl
tel: 042 272 55 73

 

mgr Monika Dybowska
Samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki
tel: 42 272 55 81

 

 

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015