Działalność naukowa Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych

Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych został powołany decyzją senatu 23 czerwca 2005 roku. W listopadzie 2005 rolę kierownika Zakładu powierzono pani prof. Elżbiecie Budzisz, która tę funkcję pełni do chwili obecnej.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne i naukowe. Dydaktyka obejmuje część chemiczną studiów i nauki podstawowe: chemię ogólną, chemię kosmetyczną, recepturę i recepturę preparatów kosmetycznych (studia uzupełniające), perfumerię, sensorykę, surowce kosmetyczne, środki zapachowe oraz surowce naturalne.

Zespół dydaktyczny to młodzi prężni ludzie, którzy całą swoją wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne poświęcają aby zajęcia i ćwiczenia przez nich prowadzone były jak najbardziej interesujące i ściśle związane z kierunkiem.

Praca naukowa Zakładu to poszukiwanie związków o aktywności przeciwnowotworowej ze szczególną aktywnością na nowotwory skóry. Wynikiem tej pracy są publikacje w renomowanych czasopismach o zakresie międzynarodowych, prace przeglądowe, patent oraz udział w wielu konferencjach międzynarodowych.

 

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015