Informacje ogólne

Rozwój i zapotrzebowanie na kosmetologię

Promocja zdrowego stylu życia, nawiązująca do zbilansowanego odżywiania, prawidłowej aktywności fizycznej i świadomości zagrożeń środowiska zewnętrznego, to aspekt, jaki ściśle wiąże się z kosmetologią będącą nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa oraz dużego tempa osiągnięć cywilizacyjnych.

Dynamizm rozwoju kosmetologii, w tym innowacyjność proponowanych rozwiązań, zapewniają szeroki wachlarz sposobów mających na celu utrzymanie zdrowej i młodo wyglądającej skóry.

 

Kosmetologia jako uniwersytecka nauka interdyscyplinarna

Kosmetologia jako nauka jest interdyscyplinarną dziedziną łączącą w sobie zakres wiedzy z nauk medycznych podstawowych i klinicznych (anatomia, histologia, fizjologia, mikrobiologia, alergologia, endokrynologia, onkologia skóry, immunologia); paramedycznych (fizjoterapia, masaż, rehabilitacja, farmakologia, dietetyka, promocja zdrowia), chemicznych (chemia ogólna i kosmetyczna, przemysłowa produkcja kosmetyków, receptura preparatów kosmetycznych, metodologia badań analitycznych kosmetyków, technologia form kosmetyku, toksykologia) i biologicznych (surowce naturalne i ziołolecznictwo, perfumeria, aromaterapia, sensoryka). W dużym zakresie wykładana jest także dermatologia kliniczna, estetyczna i zabiegowa.

 

Kosmetologia jako przedmiot kierunkowy

Kosmetologia jako przedmiot kierunkowy jest rozróżniona jako pielęgnacyjna, upiększająca, lecznicza i tzw. zabiegi specjalne. W nawiązaniu do wymienionych zagadnień, nauka ta zajmuje się redukcją różnych defektów skórnych (przebarwienia, blizny, zmiany potrądzikowe, teleangiektazje, rozstępy, nadmiar tkanki tłuszczowej i cellulit, nadmierne owłosienie), poprawą kondycji skóry (sucha, łojotokowa, wrażliwa, szeroko pojęta regeneracja skóry). Jest metodą pomocniczą w leczeniu niektórych chorób skóry (trądzik, łojotokowe i atopowe zapalenie skóry). Dodatkowo w swoim zasięgu działania kosmetologia wpływa na poprawę estetyki twarzy i ciała związanej z objawami starzenia, takimi jak utrata jędrności, elastyczności i naturalnych krzywizn, zmarszczek. W ramach kosmetologii upiększającej zajęcia dotyczą podstawowych zabiegów kosmetycznych, m.in. manicure, pedicure kosmetyczny i leczniczy, makijaż, henna, depilacja.

 

Możliwości kształcenia na kierunku kosmetologia

Kierunek kosmetologia obejmuje studia licencjackie -trzyletnie i dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.
W toku pierwszych dwóch lat nauki realizowane są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe (z zakresu nauk biomedycznych i chemicznych), a w kolejnych latach przedmioty kierunkowe i zawodowe (w tym kliniczne).

 

Studia II stopnia – magisterskie

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia nauczania. Podczas studiów magisterskich, w szerokim zakresie omawiane są zagadnienia związane z nowoczesną, zaawansowaną technologią oraz metodami zabiegowymi wykorzystywanymi w kosmetologii i medycynie estetycznej. Studenci mają możliwość praktyki i doskonalenia swoich umiejętności na urządzeniach i produktach kosmetycznych wysokiej jakości. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych kładziony jest nacisk na wykształcenie u studentów umiejętności doboru właściwych procedur zabiegowych i tzw. programów zabiegowych, obejmujących zabiegi łączone w celu osiągnięcia dużego efektu terapeutycznego. Zajęcia fakultatywne oraz przedmioty specjalizacyjne dostarczają wiadomości ułatwiających późniejszą możliwość współpracy z lekarzem medycyny estetycznej i dermatologiem. Przedmioty o charakterze nauk klinicznych podkreślają problematykę często spotykaną w salonach, nawiązując do właściwej reakcji i rozpoznania zmian i objawów chorobowych wśród klientów (onkologia skóry, alergologia, endokrynologia). Podczas zajęć laboratoryjnych (metodologia badań analitycznych kosmetyków, toksykologia kosmetyków, chemia surowców kosmetycznych) student jest przygotowany do pracy w firmach produkujących i badających kosmetyki. Ponadto, w trakcie studiów II stopnia student jest przygotowywany do założenia i samodzielnego zarządzania własną działalnością. W zakresie przedmiotów dodatkowych, ułatwiających późniejszą drogę kariery są m.in.: marketing, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw, ekonomia, podstawy prawa, psychologia, filozofia, informatyka, statystyka, język obcy. Ponadto, w szerokim stopniu student jest również przygotowywany do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy poprzez pracę naukową. Może na przykład kontynuować dalszą edukację w ramach studiów doktoranckich.

 

Dlaczego warto wybrać kosmetologię na UMED

Kształcenie się w Uniwersytecie Medycznym na kierunku kosmetologia zapewnia studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych od licznego grona profesorów, adiunktów i asystentów, w tym lekarzy wielu specjalizacji, którzy z pasją oddają się dydaktyce.. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w laboratoriach, jak również w szpitalach klinicznych (większość łódzkich szpitali). Przedmioty kierunkowe prowadzone są przez praktykujących kosmetologów oraz doktorów/doktorantów, autorów wielu publikacji naukowych anglojęzycznych z zakresu kosmetologii/dermatologii estetycznej. Wszystkie te osoby mają także ścisły kontakt z praktyką zawodową, co dodatkowo podnosi praktyczny aspekt kształcenia zawodowego i pozwala poznać najlepsze sposoby radzenia sobie z codziennymi problemami w gabinecie. Istotnym źródłem kierunkowej wiedzy są zajęcia fakultatywne, które dostosowywane do potrzeb studenta, umożliwiają uzupełnienie wiedzy z różnych dziedzin związanych z kosmetologią i przedmiotami medycznymi.

Dodatkowo dla ambitnych i zaangażowanych studentów gwarantujemy możliwość rozwoju osobistego i naukowego w ramach kół zainteresowań, podczas organizowania konferencji i spotkań z różnymi grupami społecznymi.

W Katedrze Kosmetologii prowadzone są badania naukowe we współpracy ze studentami. Studenci mają nieocenioną możliwość pracy na sondach pomiarowych urządzeń typu MPA (Multi Probe Adapter System), które służą do oceny różnych parametrów skóry, w trakcie zaplanowanych badań.

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry podejmuje się również organizacji różnych szkoleń i spotkań z firmami kosmetycznymi i producentami zaawansowanych technologii, w celu przedstawienia nowych osiągnięć w dziedzinie kosmetologii i dermatologii estetycznej.

Uniwersytet Medyczny nie tylko gwarantuje studentom wysoki poziom edukacji i otrzymanie dyplomu magistra, ale także okazję dalszego rozwoju naukowego poprzez możliwość zdobywanie stopni naukowych.

 

Rola społeczno-zawodowa kosmetologa

Rozwój kosmetologii rozszerza zakres kompetencji i samodzielności kosmetologa. W związku z tym rosną wymagania stawiane kosmetologom. Oczekiwana jest szeroka wiedza, a także umiejętność obsługi skomplikowanej, nowoczesnej aparatury (lasery, urządzenia wykorzystujące fale radiowe, ultradźwięki, falę uderzeniową, podciśnienie itd.). Rola społeczno-zawodowa kosmetologa wymaga wielokierunkowego wykształcenia na wyższym poziomie. W związku z tym absolwent UM w Łodzi jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

 

Charakter pracy kosmetologa i jej założenia

Kosmetolog to specjalista wykonujący zabiegi pielęgnacyjne, spowalniające procesy starzenia, poprawiające wygląd, a tym samym samopoczucie. Współpracować może z lekarzem dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej, farmaceutą, fizjoterapeutą i chemikiem. Ponadto pełni funkcję edukacyjną, mającą na celu promowanie zdrowego stylu życia, dbałości o kondycję ciała i dobrego samopoczucia. W swojej pracy kosmetolog powinien kierować się odpowiedzialnością i poczuciem etyki zawodowej, takim samym jak lekarz. Powinien charakteryzować się cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz przede wszystkim chęcią niesienia pomocy drugiej osobie.

 

Kosmetolog jako absolwent i specjalista

Kosmetolodzy muszą dysponować przede wszystkim obszerną wiedzą z zakresu podstawowych nauk medycznych związanych z funkcjonowaniem skóry, nauk paramedycznych związanych z wykonywaniem zabiegów fizykalnych oraz produkcją, działaniem i zastosowaniem kosmetyków. Ponadto, powinni posiadać nabytą sprawność manualną oraz zdolność spostrzegania i rozpoznawania prawidłowych i patologicznych reakcji skóry. Powinni wyróżniać się szczególnymi cechami, umożliwiającymi analizę estetyki twarzy i doradztwa z tym związanego.

Absolwent – kosmetolog posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego,  prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych, a w dalszej kolejności nienagannego wykonywania wszelkich procedur i metod zabiegowych. Ponadto, posiada przygotowanie niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki skóry, potrafi planować, kontrolować  i oceniać efektywność prowadzonego postępowania.

Współcześnie zawód kosmetologa stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne- rosnąca długość życia i średnia wieku, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. Kosmetolodzy to dziś nie tylko kosmetyczki pracujące w salonach kosmetycznych, wykonujące podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, ale przede wszystkim szeroko wykwalifikowani specjaliści, zajmującymi się poprawą różnych defektów skórnych i ich profilaktyką.

Absolwenci kosmetologii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, kongresach i konferencjach naukowych.

 

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • gabinetach, salonach, instytutach kosmetycznych / kosmetologicznych
 • gabinetach medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • klinikach przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • klinikach zdrowia i urody
 • centrach Spa Wellness
 • salonach odnowy biologicznej
 • gabinetach masażu
 • specjalistycznych gabinetach podologicznych
 • szpitalach uzdrowiskowych
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych
 • kosmetologicznych firmach doradczych jako konsultanci
 • firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków
 • działach kontroli jakości oraz marketingu
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki

 

 

Dokonaj najlepszego wyboru!

 

Najnowsze aktualności

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015