Historia

Odpowiadając na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa oraz stale rozwijającego się rynku pracy 23 maja 1996 roku przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego powołał 3-letnie wieczorowe Studium Kosmetyczne przy Wydziale Farmaceutycznym ówczesnej Akademii Medycznej w Łodzi. Inicjatorem kierunku oraz jego pomysłodawcą i propagatorem był prof. Ryszard Glinka, kierownik Katedry Technologii i Chemii Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym. Uniwersytet Medyczny w Łodzi był pierwszą państwową uczelnią, która rozpoczęła kształcenie kosmetologów zarówno na studiach licencjackich, jak również magisterskich, kiedy to powołano Wyższe Zawodowe Studia Kosmetyczne. Powołanie kierunku kształcenia kosmetologów było impulsem do powstania tego kierunku przy innych uczelniach zarówno państwowych i prywatnych stwarzając doskonałe możliwości do rozwoju zarówno kadry naukowej, jak i studentów kształcących się na tych Wydziałach. Jednocześnie z powołaniem kierunku w 1998 prof. Ryszard Glinka rozpoczął wydawanie czasopisma prezentującego artykuły naukowe z zakresu kosmetologii, Polish Journal of Cosmetology, którego punktacja ministerialna wynosiła 6.

W 2004 roku nastąpiło przekształcenie nazwy kierunku na Oddział Kosmetologii, którego pierwszym dziekanem został prof. Krzysztof Walczyński. Absolwenci tych studiów mogli uzyskać tytuł licencjonowanego kosmetologa.

W latach 2002-2006 licencjonowani kosmetolodzy mieli możliwość ukończenia 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne w zakresie Kosmetologii uzyskując tytuł magistra zdrowia publicznego – specjalność kosmetologia.

Od 2005 roku absolwenci studiów licencjackich mogą uzyskać kolejny stopień kształcenia na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich, które powołano na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia, które realizowane są w trybie dziennym i zaocznym, pozwalają na uzyskanie tytułu magistra kosmetologii.

W strukturze Oddziału Kosmetologii, utworzono w 2005 roku Katedrę Kosmetologii z Zakładami: Kosmetologii, Chemii Surowców Kosmetycznych, Środków Zapachowych, Technologii Środków Kosmetycznych. Obecnie w skład Katedry Kosmetologii wchodzą dwa Zakłady: Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej oraz Chemii Surowców Kosmetycznych.

Pracownie Kosmetologii przez pierwszy okres kształcenia studentów znajdowały się przy
ul. Muszyńskiego 1, a następnie zostały przeniesione na ul. Lindleya 6.

W 2011 Katedra Kosmetologii została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku na terenie Wydziału Farmaceutycznego, dzięki czemu zyskała nowoczesne pracownie do prowadzenia zajęć z chemii kosmetycznej, receptury surowców kosmetycznych, sensoryki oraz środków zapachowych.

Od 2013 roku Katedra Kosmetologii współpracuje z jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm kosmetycznych – Laboratorium Kosmetycznym dr Ireny Eris.

Najnowsze aktualności

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015