Studia podyplomowe – „Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii”

Opublikowane w Aktualności
Wrz
15

image descriptionUniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór

„Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii”

Informacje ogólne: Studia kierowane są do szerokiego grona absolwentów uczelni wyższych, a także osób mających kontakt z przemysłem farmaceutyczno-kosmetycznym. Celem studiów jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kosmetologii. Program studiów znacznie wychodzi poza ramy treści realizowanych w trakcie studiów magisterskich.

Adresaci studiów: Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: kosmetologia, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, biologia oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł lekarza, magistra lub licencjata.

Warunki przyjęcia: W związku z szerokim zakresem kierunków, których absolwenci mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego istnieje konieczność, aby w trakcie studiów podyplomowych, w ramach pracy własnej uzupełnić wiedzę do poziomu absolwentów Oddziału Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego. Powinna ona obejmować zakres podstawowych informacji z obszarów chemii, biochemii, fizyki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii skóry, surowców kosmetycznych, języka angielskiego.

Kierownik studiów: dr hab. n. med. prof. nadzw. Helena Rotsztejn

Organizacja zajęć: studia trwają 12 miesięcy (286 godzin). Zajęcia odbywają się zaocznie: raz lub dwa razy w miesiącu w systemie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela) na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zaproszeni najlepsi specjaliści w nauczanych dziedzinach

Warunki uzyskania dyplomu: uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Świadectwo ukończenia studiów: absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii”

 Koszt studiów:
2 200 zł
za semestr

Liczba miejsc: minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 22 – maks. 30

Program studiów:

Lp.

NAZWA MODUŁU

Liczba godzin

1

Zmiany skórne związane z wiekiem i wpływem
promieniowania UV

30

2

Nowe metody rewitalizacji skóry

40

3

Innowacyjne składniki stosowane w kosmetologii

51

4

Promotory przejścia najczęściej stosowane w kosmetologii

10

5

Zabiegi kosmetyczne u ciężarnych

10

6

Patofizjologia skóry oraz procesy kancerogenezy

20

7

Nowe osiągnięcia w chirurgii plastycznej

10

8

Komunikacja z klientem
w aspekcie prawnym i psychologicznym

55

9

Seminarium przeddyplomowe

60

                                                      Ogółem                                                                     286   

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane prosimy o zapisy na listę osób chętnych pod nr tel.
(0-42) 677 91 02, 677 93 05

 

Termin składania dokumentów – przedłużono do końca września 2016.

 Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych/licencjatu
 • 2 zdjęcia
 • opłata wstępne w kwocie 70 zł

Na konto:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
78 1050 0099 6370 1111 1111 1111
Z dopiskiem:
Studia Podyplomowe-Kosmetologia

 

Kontakt:
Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1
90-151 Łódź
tel. (0-42) 677 91 02, 677 93 05, fax. 677 91 03
e-mail: aneta.snycerska@umed.lodz.pl

Najnowsze aktualności

 • Nowa siedziba Zakładu

  Informjemy, iż od dnia 1 października br Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej mieści się przy ul. Muszyńskiego 1. Sale ćwiczeniowe …więcej »
 • Zebranie Koła Kosmetologii

  Zapraszamy na spotkanie Koła Kosmetologii 13 listopada 2018 (wtorek), o godzinie 19. Spotkanie odbędzie się w nowym Zakładzie Kosmetologii i …więcej »
 • Zapraszamy na studia magisterskie

  Osoby zainteresowane kontynuacją studiów na kierunku kosmetologia zapraszamy na studia magisterskie uzupełniające. Termin składania dokumentów 07.09.2018. Miejsce: Dział Rekrutacji i …więcej »
 • Kolejna edycja STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, iż kończy się I edycja STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „Nowe kierunki …więcej »
 • Trzymaj rękę na pulsie – Rejestracja trwa!

  Rejestracja na Uniwersytet Medyczny w Łodzi nadal trwa! Do 12 września 2018 r. możecie zarejestrować się jeszcze na: Biotechnologię – studia niestacjonarne I stopnia Elektroradiologię – …więcej »
Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015