Studia podyplomowe „Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii”

Opublikowane w Aktualności
Mar
7

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zaprasza absolwentów uczelni wyższych pragnących doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę z zakresu kosmetologii jak również wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą dziedziną na studia podyplomowe

„Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii”

Obecny nabór przedłużamy do dnia 31 maja 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów IX-X 2017 r.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do składania dokumentów w przyjaznym dla petenta Biurze.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka istotnych informacji :

Kosmetologia, to prężnie rozwijająca się profesja wychodząca na naprzeciw oczekiwaniom ludzi XXI wieku.

Współcześnie zawód kosmetologa stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: rosnąca długość życia i średnia wieku, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia.

Absolwent kierunku  będzie pożądanym pracownikiem:

 • w salonach kosmetycznych,
 • ośrodkach odnowy biologicznej,
 • SPA,
 • gabinetach dermatologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • także jako pracownik opracowujący recepty nowych produktów,
 • pracownik pionu menadżerskiego,
 • pracownik kontroli jakości i marketingu

Informacje ogólne: Studia kierowane są do szerokiego grona absolwentów uczelni wyższych, a także osób mających kontakt z przemysłem farmaceutyczno-kosmetycznym. Celem studiów jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kosmetologii.  Program studiów znacznie wychodzi poza ramy treści realizowanych w trakcie studiów magisterskich.

Adresaci studiów: Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: kosmetologia, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, biologia oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł lekarza, magistra lub licencjata.

Warunki przyjęcia: W związku z szerokim zakresem kierunków, których absolwenci mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego istnieje konieczność, aby w trakcie studiów podyplomowych, w ramach pracy własnej uzupełnić wiedzę do poziomu absolwentów Oddziału Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego. Powinna ona obejmować zakres podstawowych informacji z obszarów chemii, biochemii, fizyki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii skóry, surowców kosmetycznych, języka angielskiego.

Kierownik studiów: dr hab. n. med. prof. nadzw. Helena Rotsztejn

Organizacja zajęć: studia trwają 12 miesięcy (II semestry – 286 godzin). Zajęcia odbywają się zaocznie: raz lub dwa razy w miesiącu w systemie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela) na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zaproszeni najlepsi specjaliści w nauczanych dziedzinach

Warunki uzyskania dyplomu: uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Świadectwo ukończenia studiów: absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  „Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii”

Koszt studiów: 2 200 zł  za semestr

Program studiów:

Lp NAZWA MODUŁU Liczba godzin
1 Zmiany skórne związane z wiekiem i wpływem
promieniowania UV
30
2 Nowe metody rewitalizacji skóry 40
3 Innowacyjne składniki stosowane w kosmetologii 51
4 Promotory przejścia najczęściej stosowane w kosmetologii 10
5 Zabiegi kosmetyczne u ciężarnych 10
6 Patofizjologia skóry oraz procesy kancerogenezy 20
7 Nowe osiągnięcia w chirurgii plastycznej 10
8 Komunikacja z klientem
w aspekcie prawnym i psychologicznym
55
9 Seminarium przeddyplomowe 60

Ogółem  286   

Rekrutacja:
Osobom zainteresowanym udzielamy informacji pod nr telefonu:
(0-42) 677 91 02, 677 93 05

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 31.05.2017 r.

 • formularz zgłoszeniowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych/licencjatu
 • 2 zdjęcia
 • opłata wstępna  w kwocie 70 zł

Na konto:
Uniwersytet  Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
78 1050 0099 6370 1111 1111 1111

Z dopiskiem : Studia Podyplomowe – Kosmetologia

Kontakt:
Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Muszyńskiego 1
Łódź
tel. (0-42) 677 91 02, 677 93 05, fax. 677 91 03
e-mail: aneta.snycerska@umed.lodz.pl

Najnowsze aktualności

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015