Rekrutacja dla kierunku Kosmetologia

Opublikowane w Komunikaty
Cze
6
ue
Projekt „FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Szanowni Państwo,

Rekrutacja dla kierunku Kosmetologia odbędzie się w dniu 10 czerwca od godziny 9:00 oraz 16 czerwca od godziny 11:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału.

Osoby przystępujące do rekrutacji proszę o przyniesienie ze sobą w dniu rekrutacji wypełnionego i podpisanego Oświadczenia oraz Deklaracji (do pobrania na stronie Wydziału w zakładce FARM@BIO).

Każdy może zadeklarować chęć udziału we wszystkich zadaniach wymienionych w deklaracji poprzez zakreślenie odpowiedzi „TAK”.

Proszę o zapisywanie się na Listę Rekrutacyjną dostępną na Tablicy Ogłoszeń znajdującej się przed wejściem do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Muszyńskiego 1 do środy 08.06.2016 do godziny 15:00.

Wydziałowy Koordynator Projektu
dr hab. prof. nadzw. Ewa Balcerczak

Najnowsze aktualności

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015