FARM@BIO

Opublikowane w Komunikaty
Cze
28

Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, iż realizuje projekt „FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.03.01.00-00-K050/15
Okres realizacji projektu: 01/03/3016 – 31/12/2018
Wartość projektu: 4 003 394,34 zł
Wartość dofinansowania projektu:  3 874 730,19 zł

Szczegóły na stroni https://farmabio.umed.pl/

Najnowsze aktualności

Biuro Promocji Uniwersytet Medyczny w Łodzi © 2015